Living area
About 106 m²
Content
About 372 m³
Year built
Built in 2015
Number of rooms
4 rooms (3 bedrooms)

Hertzogstraat 4

1092 VT, Amsterdam (Noord-Holland)

Toekomstbestendig wonen en het gemak van een centrale locatie in Oost! Een heerlijke familiewoning aan een autovrije straat met daktuin, veel opbergruimte (plus aparte berging) en toekomstbestendig met een betonfundering en vloerverwarming. Optioneel een parkeerplaats t.w.v. € 50.000,-.

Bekijk ook de woningwebsite, van deze heerlijk ruime woning!

Bijzonderheden:
- Toekomstbestendige nieuwbouwwoning uit 2015!
- Woonoppervlakte circa 106 m² (NEN2580 gemeten)
- Heerlijke daktuin op het westen voor de middag- en avondzon (circa 25m2)
- Een balkon op het oosten voor de ochtendzon
- 3 goed bemeten slaapkamers
- Kindvriendelijke autovrije straat en gezellig buurtje
- Zeer veel bergruimte in de hal, met aparte wasmachinekast.
- Aparte externe berging in de onderbouw van het pand.
- Slimme lay-out
- Klimaatbestendige betonfundering
- Energielabel A
- Vloerverwarming - gunstige lage-temperatuurverwarming.
- Zonwerende beglazing achter.
- Erfpacht afgekocht t/m 2063, daarna gunstig eeuwigdurend vastgelegd bij de notaris.
- Actieve en gezonde VvE
- Servicebijdrage € 144,65 per maand
- Oplevering in overleg
- OPTIE: Parkeerplaats t.w.v. € 50.000,-. Verkrijgen parkeervergunning is niet mogelijk.

Op een populaire plek in de Transvaalbuurt, bevindt zich op de begane grond en eerste verdieping een heerlijke familiewoning die echt van alle gemakken is voorzien. Met circa 106m2 heeft het appartement ruimte genoeg voor elke familie en met de 3 ruime slaapkamers is er ruimte voor groei. Op de begane grond komt u via de entree binnen. De hal geeft toegang tot meerdere opbergkasten en een wasmachinekast. De 3 slaapkamers begeven zich hier ook en hebben allen voldoende daglicht. Er tussenin ligt de moderne badkamer, met een ruim zitbad en een douche. Handig is ook een toilet in deze ruimte en een breed wastafelmeubel, zodat er meerdere personen tegelijk gebruik van kunnen maken in de drukke ochtend. De trap naar boven aan het begin van de hal komt uit op de overloop naar de woonkamer en keuken. De woonkamer is een iets geïsoleerde zithoek met een balkon aan de voorkant. Heerlijk om even terug te trekken of 's ochtends een kopje koffie te drinken in de ochtendzon. De leefkeuken aan de achterkant geeft handig toegang tot de daktuin. De leefkeuken bevat een industriële keuken en een ruimte voor een grote eettafel. De daktuin is gesitueerd op het westen. Hierdoor komt er veel zon op vanaf het middaguur tot begin van de avond, wat ook in de keuken heel licht geeft. Op de overloop is een apart toilet, de tweede van de woning. Het appartement ligt op gepaste afstand van de Pretoriusstraat en de Linnaeusstraat, waardoor het alle voorzieningen heeft, maar geen last van de drukte en reuring die daarbij horen. Door de hele verdieping woning ligt een gietvloer, voorzien van comfortabele vloerverwarming. Muren en plafond zijn allen strak gestukt. De woning verkeert in een zeer goede staat van onderhoud en is helemaal klaar voor een nieuwe eigenaar!

Omgeving:
Het appartement is gelegen in het leuke stukje van de Transvaalbuurt, dat alles wat u nodig hebt, op loopafstand heeft. Dat maakt het een erg aantrekkelijke buurt om in te wonen!!

Gezelligheid is echt overal te vinden. Twee straten verder op de Pretoriusstraat bij The Cottage, kun je heerlijk ontbijten of lunchen. Vlak hiernaast ligt Rumbaba voor één van de heerlijkste koffie's van Oost. Oostpoort biedt een heerlijke kade in de zon met verschillende plekjes en iets verder in park Frankendael is het heerlijk dineren bij De Kas, of iets dichterbij bij La Vallade aan de Ringdijk op 5 minuutjes lopen. Maar ook de andere kant op naar het Oosterpark zijn veel gezellige gelegenheden.
Bovendien voor je rust is genoeg plek. Eén van de mooie dingen van de Transvaalbuurt is, dat het tussen twee prachtige parken in ligt. De woning ligt op 10 minuten loopafstand van zowel het park Frankendael als het Oosterpark, met een kinderbad en een goede variatie aan speelplekken.
Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in Oostpoort, een winkelcentrum of twee straten verder, de Dekamarkt.

Tot slot een zeer goede bereikbaarheid: Openbaar vervoer is op loopafstand te vinden, tram en bus. Tram 19 neemt u mee in een directe lijn naar de binnenstad. Station Muiderpoort is naast de deur en het Amstel station is eenvoudig te bereiken met bus 41 of op 5 minuten fietsafstand. Daarnaast is de RING A10 is ook zeer makkelijk bereikbaar via de Wibautstraat of de Linnaeusstraat.

Onderhoud:
De woning verkeert zowel van binnen als van buiten in uitstekende staat van onderhoud en kan desgewenst zo worden betrokken. De woning is gebouwd in 2015 en heeft dus een nieuwe betonfundering, waar u niet meer naar om hoeft te kijken en niet afhankelijk is van de waterstand. Vergeleken met andere straten in deze wijk, zeker een sterk punt.

Technisch:
Verwarming en warm water d.m.v. een HR cv-ketel. De meterkast is voorzien van 12 groepen, keurig verdeeld over 2 hoofdschakelaars. De woning is voorzien van mechanische ventilatie. Alle ramen zijn HR++ en achter is er zonwering in de beglazing.

Vereniging van Eigenaren:
Er is sprake van een actieve vereniging van eigenaren. De servicebijdrage zijn € 144,65,- per maand. In de servicebijdragen zijn o.a. opgenomen de opstalverzekering, administratiekosten, elektra gemeenschappelijke ruimten, onderhoudskosten en reservering groot onderhoud. De VVE heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Eigendomssituatie: De erfpacht is afgekocht t/m 2063! Voor het tijdperk daarna is een gunstige eeuwigdurende canon vastgelegd van ongeveer € 1.306,38, exclusief jaarlijkse indexering.

-------------------------------------******English Version******----------------------------------------------

Future-proof living and the convenience of a central location in East! A lovely family home on a car-free street with roof garden, lots of storage space (plus separate storage room) and future-proof with a concrete foundation and underfloor heating. Optional parking worth € 50,000.

Also check out the property website, of this wonderfully spacious home!

Details:
- Future-proof newly built house from 2015!
- Living area approximately 106 m² (NEN2580 measured)
- Lovely roof garden on the west for the afternoon & evening sun (approx. 25m2)
- A balcony on the east for the morning sun
- 3 well-sized bedrooms
- Child-friendly car-free street and friendly neighbours
- Lots of storage space in the hallway, with separate washing machine closet
- Separate external storage room in the basement of the building.
- Clever layout
- Climate-resistant concrete foundation
- Energy label A
- Underfloor heating - favourable low-temperature heating.
- Solar control glazing at rear.
- Ground lease bought off until 2063, thereafter perpetual fixed at the notary for the favourable conditions.
- Active and healthy VvE
- Service contribution € 144,65 per month
- Delivery in consultation
- OPTION: Parking place worth € 50,000. Obtaining a parking permit is not possible.

On a popular spot in the Transvaal neighbourhood, you will find at the ground and first floor a lovely family home with all modern conveniences. At around 106m2, the flat has enough space for any family and with the 3 spacious bedrooms, there is room for growth. On the ground floor, you enter through the entrance hall. The hall gives access to several storage cupboards and a washing machine cupboard. The 3 bedrooms are also located here and all have plenty of natural light. In between is the modern bathroom, with a spacious sitting bath and a shower. Conveniently, there is also a toilet in this room and a wide washbasin, so several people can use it at once in the busy morning. The upstairs stairs at the beginning of the hall lead to the landing to the living room and kitchen. The living room is a slightly isolated sitting area with a balcony at the front. Lovely for retreating or having a morning coffee in the morning sun. The living kitchen at the back gives convenient access to the roof garden. The living kitchen includes an industrial kitchen and space for a large dining table. The roof garden is situated on the west. As a result, it gets a lot of sunshine from midday to early evening, which is also very bright in the kitchen. On the landing is a separate toilet, the second in the house. The flat is located at a suitable distance from Pretoriusstraat and Linnaeusstraat, giving it all the amenities but without the hustle and bustle that comes with them. Throughout the entire floor flat is a cast floor, equipped with comfortable underfloor heating. Walls and ceiling are all cleanly plastered. The property is in very good condition and is completely ready for a new owner!

Surroundings:
The flat is located in the nice part of the Transvaal neighbourhood, which has everything you need within walking distance. That makes it a very attractive neighbourhood to live in!!!

Leisure really is everywhere. Two blocks away on Pretoriusstraat at The Cottage, you can have a delicious breakfast or lunch. Right next door is Rumbaba for one of the most delicious coffees in Oost. Oostpoort offers a lovely quay in the sun with different spots and a little further in park Frankendael, you can have a delicious dinner at De Kas, or a little closer at La Vallade on the Ringdijk, a 5-minute walk away. But also in the other direction to Oosterpark are many popular places.
Moreover, for your peace and quiet, there is plenty of room. One of the great things about the Transvaal neighbourhood is that it is located between two beautiful parks. The house is a 10-minute walk from both park Frankendael and Oosterpark, with a children's pool and a good variety of playgrounds.
For daily shopping you can go to Oostpoort, a shopping centre, or two streets away, the Dekamarkt.

Finally, very good accessibility: public transport is within walking distance, tram and bus. Tram 19 takes you in a direct line to the city centre. Muiderpoort station is next door and Amstel station is easy to reach by bus 41 or a 5-minute bike ride away. In addition, the RING A10 is also very easily accessible via Wibautstraat or Linnaeusstraat.

Maintenance:
The house is in excellent condition both inside and outside and can be moved in as soon as desired. The house was built in 2015 and therefore has a new concrete foundation, which you no longer have to look after and does not depend on the water level. Compared to other streets in this neighbourhood, definitely a strong point.

Technical:
Heating and hot water by means of a high-efficiency central heating boiler. The meter cupboard has 12 groups, neatly divided over 2 main switches. The house is equipped with mechanical ventilation. All windows are HR++ and there are blinds in the rear glazing.

Owners' association:
There is an active owners' association. The service contributions are € 144,65 per month. The service contributions include buildings insurance, administration costs, electricity for communal areas, maintenance costs and major maintenance reservations. The VVE has drawn up a multi-year maintenance plan.

Ownership situation: The ground lease has been bought off until 2063! A perpetual canon of approximately €1,306.38, excluding annual indexation, for the favourable conditions is fixed for the era thereafter.

Floor plans

Transfer

Asking price
€825,000 k.k.
Status
Sold
Acceptance
By arrangement
VvE contribution
€ 144.65 per month

Construction

Object type
Double ground floor house (apartment)
Type of construction
Existing construction
Year built
2015
Type of roof
Flat roof covered with bituminous roofing material

Area and content

Living area
106 m²
Content
372 m³
External storage space
4 m²
Building built. outdoor space
5 m²

Classification

Number of rooms
4 rooms (3 bedrooms)
Number of bathrooms
1 bathroom and 1 separate toilet
Bathroom facilities
Bathtub, sitting bath, shower and toilet
Number of residential floors
2 floors
Located at
1st floor
Facilities
Outdoor blinds, fiber optic cable, mechanical ventilation, natural ventilation and TV cable

Energy

Energy label
A
Energy label registration
15-05-2015
Isolatie
Roof insulation, double glazing, hr glass, wall insulation, floor insulation and fully insulated
Heating
Boiler and entire floor heating system
Hot water
Boiler
Cv kettle
Gas fired combi boiler from 2015, owned

Outdoor space

Location
On quiet road, in residential area and open location
Balcony / roof terrace
Balcony available
Garden
Sun terrace
garden location
Located on the west and

Storage

Barn / storage room
Box
Facilities
Electricity

Garage

Type of garage
Parking basement

Parking

Type of parking facility
Paid parking, public parking and parking garage

VvE checklist

Registration with the Chamber of Commerce
Yes
Annual meeting
Yes
Periodic contribution
Yes (€144.65 per month)
Reserve fund available
Yes
Maintenance plan
Yes
Building insurance
Yes

Energy consumption in Amsterdam

Energy label this property

Energielabel A

Publishing energy label: 15-05-2015

Power consumption per year

1960 kWh

(Average apartment in Amsterdam)

Gas consumption per year

730 m³

(Average apartment in Amsterdam)

* Figures are from CBS and are intended as an indication and may vary for this property

Indication of mortgage costs

Own deposit:
Savings / surplus value

Interest:
Lowest 10-year interest rate

Lowest 10-year interest rate

3,66% - Rabobank Basis Hypothe... - NHG


4,09% - Venn Hypotheek - 100%

Lowest 20-year interest rate

3,92% - Tulp Hypotheken Riant... - NHG


4,28% - Venn Hypotheek - 100%

Lowest 30-year interest rate

3,97% - Attens Hypotheek - NHG


4,29% - ASR WelThuis hypotheek - 100%


Mortgage:

Gross monthly expenses: € 0 p/m

Net monthly expenses: € 0 p/m

How do we calculate this?

The interest rate is based on the lowest 10-annual fixed rate for one mortgage part. The interest rate listed (4.09% zonder NHG) was checked on 13-06-2024. This calculation is based on an annuity mortgage that is fully repaid, with monthly payments remaining the same throughout the term. Actual interest and net monthly payments may vary depending on your personal situation and the mortgage lender. Please consult a financial advisor for an accurate calculation and advice. No rights can be derived from this calculation; it serves only as an indication.

Documentation

Cadastral map

Living Environment

WOZ valuation report

BAG extract

Floor plans PDF

Visit my website

Bid on this property

Viewing solar borders

On the map

Residents in Amsterdam

Total population
9025 inhabitants
Men
49%
Women
51%

Residents in Amsterdam

up to 15 years
14%
15 to 25 years
11%
25 to 35 years
40%
45 to 65 years
24%
65 and older
11%

Households in Amsterdam

Single without children
55%
Multi-person without children
21%
Households without children
76%

Households in Amsterdam

Households with one child
9%
Households with multiple children
15%
Households with children
24%

Homes in Amsterdam

Houses before 1945
70%
Houses between 1945 and 1965
3%
Houses between 1965 and 1975
2%
Houses between 1975 and 1985
4%
Houses between 1985 and 1995
11%

Homes in Amsterdam

Homes between 1995 and 2005
7%
Homes between 2005 and 2015
0%
Homes after 2015
3%
Rental properties
70%
Homes for sale
30%

Other in Amsterdam

Average WOZ value
€ 439.000,-
Persons under 65 with benefits
12%

Other in Amsterdam

Addresses per km²
8061
Urbanity (scale of 1 to 5)
100%
Postcode kaart 1092 Gemeente kaart amsterdam

If you have any questions or would like to schedule a viewing, please use the form to the right. You will be contacted shortly thereafter.

Eerste Atjehstraat 10 A

1094 KL, Amsterdam

06 43 670 037 joost@makelaarj-oost.nl www.makelaarj-oost.nl
Reviews Makelaar J-OOST

Hertzogstraat 4, Amsterdam

€825,000 k.k. - Sold